Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Większość osób uzależnionych, doświadczając negatywnych konsekwencji swojego picia, próbuje samodzielnie poradzić sobie z problemem. Uzależnieni starają się okresowo powstrzymać od spożywania alkoholu lub ograniczyć jego ilość, zmieniają rodzaje trunków, czas i miejsce picia, przyjmują leki uspokajające lub nasenne, czasem przeciwdepresyjne, wszywają Esperal, składają przysięgi w Kościele. Próby te jednak kończą się niepowodzeniem, a jednocześnie uzależnieni nie szukają pomocy specjalistycznej i reagują sprzeciwem na propozycję skorzystania z leczenia w placówce lecznictwa odwykowego. W związku z tym, osoby uzależnione częściej trafiają do lecznictwa odwykowego na skutek presji otoczenia (rodziny, pracodawcy, sądu) niż w wyniku własnej refleksji i wynikającej z niej decyzji.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

  1. rozpad życia rodzinnego

  2. demoralizację nieletnich

  3. uchylają się od pracy

  4. systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Siedziba:
Centrum-Dydaktyczno Szkoleniowe
ul. Partzantów 31 pok. 72 II piętro
19-500 Gołdap

tel. 570 750 099

Przewodniczaca GKRPA - Dorota Łasica
Sekretarz GKRPA - Jolanta Kabat

Członkowie: Ryszard Antolak, Czesława Borkowska, Zofia Burel, Celina Ostrowska, Mirosława Poniatowska

Wnioski w sprawie procedury zmierzającej do orzeczenia postanowienia o przymusowym leczeniu można składać w godzinach pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.

 

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, ICH RODZIN ORAZ OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, funkcjonuje Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Ich Rodzin oraz Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie.

Oferta punktu obejmuje:

  • konsultacje konsultacje z zakresu terapii uzależnień, oraz terapii przemocy w rodzinie

  • konsultacje prawne (po wcześniejszym umówieniu się)

  • grupę wsparcia dla osób uzależnionych , które odbyły terapię na poziomie podstawowym i utrzymują abstynencję

  • możliwość otrzymania informacji na temat ośrodków leczenia uzależnień

Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Osoby doznające przemocy w rodzinie i świadkowie przemocy mogą dzownić do Pogotowia "Niebieska Linia" bezpłatnie i przez całą dobę pod nr telefonu 800-12-00-02 i uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną i prawną oraz informacje o placówkach, w których osoby doznające przemocy mogą uzyskać pomoc i wsparcie. 

Siedziba:
Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe
ul. Partyzantów 31 pok. 72 II piętro
19-500 Gołdap
tel. 570 750 099

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzaleznień – Jolanta Kabat

czynny:
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:    8.00 - 16.00 oraz 16.00 - 18.00 zajęcia grupy wsparcia (dla osób, które zakończyły program podstawowej terapii uzależnienia)
 

Konsultacje prawne: pierwszy i drugi wtorek każdego miesiaca w godz. 16:00 - 18:00
tel. 570 750 099
Prawnik - Barbara Woźniak

HARMONOGRAM KONTROLI

 punktów sprzedaży napojów alkoholowych : do spożycia w miejscach sprzedaży ; do spożycia poza miejscem sprzedaży  na rok 2018

Zakres Kontroli:

- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

- sprawdzenie posiadanych zezwoleń;

- sprawdzenie wiarygodności oświadczeń  o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2017, weryfikacja wydruków z kas fiskalnych;

- sprawdzenie przestrzegania innych zasad: niezgodna z prawem promocja i reklama napojów alkoholowych, brak w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, zatrudnienie osób nieletnich do sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Lp.

Punkt sprzedaży

adres

Rodzaj

punktu

 

 

Rodzaje zezwoleń

Data  kontroli

do 4,5 %

(piwo)

od 4,5do 8%

(wino)

Powyżej 18%

(wódka)

1

Sklep Spożywczy „Podlasek”

ul. 1 Maja 41

sklep

 

x

-

x

kwiecień

2

Sklep Monopolowy

Pl. Zwycięstwa 8

sklep monopolowy

x

x

x

kwiecień

3

Bambola

ul. Matejki 4

lok. gastr.

x

_

x

kwiecień

4

Bar ”Jędruś”

lok. gastr.

x

 

 

kwiecień

5

Restauracja OHP
ul. Stadionowa 7

restauracja

x

x

x

czerwiec

6

„Endorfina” 
ul. Promenada Zdrój 12

restauracja

x

x

x

czerwiec

7

Kawiarnia „ Wital "

ul. Wczasowa 7

kawiarnia

x

-

-

czerwiec

8

Leśny Zakątek

ul. Wczasowa 7

restauracja

x

x

x

czerwiec

9

Sklep Spożywczy

ul. Wczasowa 7

. sklep

x

x

x

czerwiec

10

Lewiatan
ul. Paderewskiego

sklep

x

x

x

czerwiec

11

„Mazurska 6”

ul. Mazurska 6

lok. gastr.

x

x

x

wrzesień

12

 

Matrioszka

ul. Partyzantów 22 A

restauracja

x

x

x

wrzesień

13

Sklep spożywczy

Grabowo 26

sklep

x

x

x

wrzesień

14

Sklep Spożywczy

Grabowo 20

sklep

x

x

-

wrzesień

15

Sklep Spożywczy

Boćwinka 18

sklep

x

x

x

wrzesień

16

Pod Topolami

Rożyńsk Mały 17/1

sklep

 

x

x

-

wrzesień

17

Sklep Spożywczy

Babki 18

sklep

x

-

-

październik

18

Sklep Spożywczy

Babki 4A

sklep

x

-

-

październik

19

Sklep Spożywczy

Górne 19

sklep

x

-

-

październik

20

Sklep Spożywczy

Pogorzel 14

sklep

x

-

-

październik

21

Pasjonata

ul. Warsztatowa  2

restauracja

x

-

-

październik

22

Zajazd pod Piękną Górą 

restauracja

x

x

x

listopad

23

Janczes 

Plac Zwycięstwa 22

lok. Gastr.

x

x

x

listopad

24

Sklep Spożywczy Gal Galwiecie 23/1

sklep

x

-

x

listopad

25

Sklep Spożywczy

ul. Mazurska 18

sklep

x

x

-

listopad

 

Sporządziła :

Przewodnicząca GKRPA

Dorota Łasica 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-10-2014 14:31:40
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 19-03-2019 11:08:15