Statut

 

Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie Statutu Gminy Gołdap.

Rozstrzygniecie nadzorcze PN/4131/135/2019

ARCHIWUM:

Uchwała Nr XXXIII/213/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gołdap.

Uchwała Nr XLVII/337/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gołdap.

Uchwała Nr XLIX/356/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gołdap.

Uchwała Nr LII/385/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gołdap.

Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gołdap.

Uchwała Nr XVII/182/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gołdap.

Autor edycji: Michał Jurewicz
Data edycji: 12-08-2020 7:21:36