Kontakt do wydziałów

Punkt Obsługi Mieszkańca 615 60 00, e-mail: pom@goldap.pl

Sekretariat 615 60 20, e-mail: sekretariat@goldap.pl
Burmistrz Gołdapi 615 60 00 w. 229
Zastępca Burmistrza 615 60 00 w. 239
Sekretarz Gminy Gołdap 615 60 35

Przewodniczący Rady Miejskiej 600 872 196, 615 60 00 w. 230

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
Kierownik Wydziału 615 60 56, e-mail: ewa.bogdanowicz-kordjak@goldap.pl
Ewidencja działalności gospodarczej 615 60 51
Oświata 615 60 51

WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Kierownik Wydziału 615 60 55, e-mail: fundusze@goldap.pl

WYDZIAŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH
Kierownik Wydziału 615 60 34, e-mail:
Biuro Rady Miejskiej 615 60 50
Kadry i Płace 615 60 49
Informatyk 615 60 66

WYDZIAŁ FINANSÓW I REALIZACJI BUDŻETU
Skarbnik 615 60 32, e-mail: joanna.labanowska@goldap.pl
Finanse 615 60 31, 615 60 24
Podatki 615 60 26, 615 60 33
Gospodarka odpadami komunalnymi 615 60 43

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA i NIERUCHOMOŚCI
Kierownik wydziału, architekt 615 60 40, e-mail: beata.kolakowska@goldap.pl
Ochrona środowiska i dzierżawa gruntów 615 60 23
Sprzedaż nieruchomości 615 60 54
Użytkowanie wieczyste i mienie komunalne 615 60 41

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI KOMUNALNYCH
Kierownik wydziału 615 60 21, e-mail: jaroslaw.duchnowski@goldap.pl
Gospodarka komunalna 615 60 52
Gospodarka mieszkaniowa 615 60 45
Inwestycje komunalne 615 60 46

RADCA PRAWNY
e-mail: barbara.wozniak@goldap.pl
e-mail: marcin.bogdan@goldap.pl
615 60 44

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Wydziału 615 60 22, e-mail: usc@goldap.pl
Ewidencja ludności i dowody osobiste 615 60 36

STRAŻ MIEJSKA
e-mail: straz.miejska@goldap.pl
615 03 00, 615 60 27

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
e-mail: gzr@goldap.pl
615 60 60

PROFILAKTYKA, PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM i OCHRONY ZDROWIA
e-mail: jolanta.kabat@goldap.pl
570 750 099

REFERAT BIURA RADY MIEJSKIEJ
e-mail: roza.poplawska@goldap.pl
615 60 50

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
e-mail: jolanta.sztabinska@goldap.pl
615 60 46

ADMINISTRACJA CMENTARZY
534 171 534

RODO
Sebastian Liwak - Inspektor Ochrony Danych w UM w Gołdapi,
kontakt: tel. 697 616 194, e-mail: iod@goldap.pl

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 01-09-2015 13:05:57
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 11-07-2019 7:30:51