Przedszkole Samorządowe Nr 1

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
NR 1 W GOŁDAPI

Dyrektor: Jolanta Lipińska
Adres: 19-500 Gołdap, ul. Jaćwieska 17
Tel: +48 87 615 02 78
Fax: +48 87 615 02 78
E-mail: przedszkole1goldap@gmail.com
Strona WWW: http://przedszkolegoldap.edupage.org
Strona BIP: http://bip.goldap.pl/pl/1438/0/przedszkole-samorzadowe-nr-1.html
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /przedszkole1goldap/SkrytkaESP

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 02-09-2015 9:15:03
Autor edycji: Michał Jurewicz
Data edycji: 12-08-2020 10:06:57