Złożone w roku 2019

Burmistrz Gołdapi
Tomaz Rafał Luto za 2018r.pdf

Zastępca Burmistrza Gołdapi
Jacek Antoni Morzy za 2018r.pdf

Sekretarz Gminy Gołdap
Anna Rawinis Sekretarz Gminy za 2018r.pdf

Skarbnik Gminy Gołdap
Joanna Magdalena Łabanowska Skarbnik Gminy za 2018r.pdf

Kierownik Wydziału USC
Grażyna Teresa Rojek za 2018r.pdf

p.o. Kierownika Wydziału GPO
Beata Kołakowska za 2018r.pdf

Kierownik Wydziału WA
Agnieszka Iwanowska za 2018r.pdf
Agnieszka Iwanowska korekta.pdf

Kierownik Wydziału OSS
Ewa Bogdanowicz-Kordjak za 2018r.pdf

Inspektor ds.zobowiązań podatkowych w Wydziale FB
Żaneta Przyborowska za 2018r.pdf

Oświadczenie z związku z zakończeniem stosunku pracy.
Żaneta Przyborowska zakończenie.pdf

Agnieszka Augustynowicz - Specjalista - Architekt Miejski Stan na 17.07.2019r.
Agnieszka Augustynowicz.pdf

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi
Marta Jurgiełan za 2018r.pdf
Mirosław Bobrowski.pdf
Mirosław Bobrowski - oświadczenie pierwsze.pdf

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi
Marcin Białous za 2018r.pdf

Prezes Zarządu Administracji Domów Mieszkalnych w Gołdapi Spóła z o.o.
Anna Anetta Kozioł za 2018r.pdf

Oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji.
Anna Anetta Kozioł zakończenie.pdf

Marcin Mariusz Misiewicz - oświadczenie majątkowe pierwsze.pdf

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Jarosław Wiktor Dzienis za 2018r.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Odziałami Integracyjnymi w Gołdapi
Sylwia Izabela Ostrowska za 2018r.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
Anna Budzińska za 2018r.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi
Leszek Retel za 2018r.pdf

p. o. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi
Jolanta Lipińska za 2018r.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli
Monika Bożena Wojtala-Taudul za 2018r.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi
Bożena Kalinowska za 2018r.pdf

Dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie
Irena Łabacz za 2018r.pdf
Irena Łobacz korekta.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłońskich
Edyta Izbicka.pdf

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Halina Wojtanis za 2018r.pdf

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi
Iwona Wasilewska za 2018r.pdf

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi
Emilia Mor-Gorska za 2018r.pdf

Kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi
Elżbieta Katarzyna Świętoń za 2018r.pdf
Elżbieta Katarzyna Świętoń-korekta.pdf

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi
Mariusz Kowalczuk za 2018r.pdf

Radni Rady Miejskiej w Gołdapi za 2018 rok:
Hołdyński Wojciech Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf
Mieruński Zbigniew Jan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf
Wawrzyn Józef Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf
Anuszkiewicz Wioletta Maria Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf
Chmielewski Marian Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf
Dzienis Teresa Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf
Janczuk Zdzisław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf
Makarewicz Zbigniew Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf
Mioduszewski Marian Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf
/Otto Beata Maria Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf
Pietrewicz Janina Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf
Syperek Zofia Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf
Wałejko Monika Marta Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf
Zajączkowski Mirosław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf
Sadowska Krystyna Radna Rady Miejskiej w Gołdapi (rozpoczęcie kadencji).pdf

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 11-07-2019 7:57:05
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 08-07-2020 7:18:25