Złożone w roku 2019

Burmistrz Gołdapi

Tomaz Rafał Luto za 2018r.

/files/files/Tomasz_Rafal_Luto.pdf

Zastępca Burmistrza Gołdapi

Jacek Antoni Morzy za 2018r.

/files/files/Jacek_Antoni_Morzy.pdf

Sekretarz Gminy Gołdap

Anna Rawinis Sekretarz Gminy za 2018r.

/files/files/Anna_Rawinis.pdf

Skarbnik Gminy Gołdap

Joanna Magdalena Łabanowska Skarbnik Gminy za 2018r.

/files/files/Joanna_Magdalena_Labanowska.pdf

Kierownik Wydziału USC

Grażyna Teresa Rojek za 2018r.

/files/files/Grazyna_Teresa_Rojek.pdf

p.o. Kierownika Wydziału GPO

Beata Kołakowska za 2018r.

/files/files/Beata_Kolakowska.pdf

Kierownik Wydziału WA

Agnieszka Iwanowska za 2018r.

/files/files/Agnieszka_Iwanowska.pdf

Korekta.

/files/files/Agnieszka_Iwanowska_korekta%281%29.pdf

Kierownik Wydziału OSS

Ewa Bogdanowicz-Kordjak za 2018r.

/files/files/Ewa_Bogdanowicz-Kordjak.pdf

Inspektor ds.zobowiązań podatkowych w Wydziale FB

Żaneta Przyborowska za 2018r.

/files/files/Zaneta_Przyborowska.pdf

Oświadczenie z związku z zakończeniem stosunku pracy.

/files/files/Zaneta_Przyborowska_zakonczenie.pdf

Agnieszka Augustynowicz - Specjalista - Architekt Miejski Stan na 17.07.2019r.

/files/files/augustynowicz%20oswiadczenie04574420190819122834.pdf

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi

Marta Jurgiełan za 2018r.

/files/files/Marta_Jurgielan.pdf

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi

Marcin Białous za 2018r.

/files/files/Marcin_Bialous.pdf

Prezes Zarządu Administracji Domów MIeszkalnych w Gołdapi Spóła z o.o.

Anna Anetta Kozioł za 2018r.

/files/files/Anna_Anetta_Koziol.pdf

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Jarosław Wiktor Dzienis za 2018r.

/files/files/Jaroslaw_Wiktor_Dzienis.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Odziałami Integracyjnymi w Gołdapi

Sylwia Izabela Ostrowska za 2018r.

/files/files/Sylwia_Izabela_Ostrowska.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

Anna Budzińska za 2018r.

/files/files/Anna_Budzinska.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi

Leszek Retel za 2018r.

/files/files/Leszek_Retel.pdf

p. o. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi

Jolanta Lipińska za 2018r.

/files/files/Jolanta_Lipinska.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli

Monika Bożena Wojtala-Taudul za 2018r.

/files/files/Monika_Bozena_Wojtala_Taudul.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

Bożena Kalinowska za 2018r.

/files/files/Bozena_Kalinowska.pdf

Dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie

Irena Łabacz za 2018r.

/files/files/Irena_Lobacz.pdf

Korekta.

/files/files/Irena_Lobacz_korekta.pdf

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi

Halina Wojtanis za 2018r.

/files/files/Halina_Wojtanis.pdf

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Iwona Wasilewska za 2018r.

/files/files/Iwona_Wasilewska.pdf

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Emilia Mor-Górska za 2018r.

/files/files/Emilia_Mor-Gorska.pdf

Kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Elżbieta Katarzyna Świętoń za 2018r.

/files/files/Elzbieta_Katarzyna_Swieton.pdf

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi

Mariusz Kowalczuk za 2018r.

/files/files/Mariusz_Kowalczuk.pdf

 

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 11-07-2019 7:57:05
Autor edycji: Marta Zarzycka
Data edycji: 21-08-2019 11:09:14