Złożone w roku 2017

 

Radni Rady Miejskiej w Gołdapi:

Pianka Andrzej Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/A_Pianka_2016.pdf

Syperek Zofia Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/Z_Syperek_2016%281%29.pdf

Anuszkiewicz Wioletta Radna Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/W_Anuszkiewicz_2016%281%29.pdf

Dominiuk Józef Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/J_Dominiuk_2016.pdf

Dutkowski Andrzej Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/A_Dutkowski_2016.pdf

Dzienis Jarosław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/J_Dzienis_2016_2.pdf

Dzienis Jarosław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za okres od 1 stycznia do 27 stycznia 2017 r. - na zakończenie pełnienia funkcji radnego

/files/files/J_Dzienis_2016_1%281%29.pdf

Falińska Anna Radna Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/A_Falinska_2016.pdf

Falińska Anna Radna Rady Miejskiej w Gołdapi - korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok

/files/files/A_Falinska_2016_korekta.pdf

Hołdyński Wojciech Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/W_Holdynski_2016.pdf

Janczuk Zdzisław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/Z_Janczuk_2016.pdf

Kazaniecki Kazimierz Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/K_Kazaniecki_2016.pdf

Makarewicz Zbigniew Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/Z_Makarewicz_2016.pdf

Mioduszewski Marian Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/M_Mioduszewski_2016.pdf

Murzyn Andrzej Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/A_Murzyn_2016.pdf

Ostrowska Celina Radna Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/C_Ostrowska_2016.pdf

Pawłowski Władysław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/W_Pawlowski_2016.pdf

Pawłowski Władysław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi - korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok

/files/files/W_Paw%C5%82owski_2016_korekta.pdf

Pietrewicz Janina Radna Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/J_Pietrewicz_2016.pdf

Pietrewicz Janina Radna Rady Miejskiej w Gołdapi - korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok

/files/files/J_Pietrewicz_2016_%20korekta%281%29.pdf

Sadowska Krystyna Radna Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/K_Sadowska_2016.pdf

Steć Jan Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/J_Stec_2016.pdf

Tobolski Andrzej Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/A_Tobolski_2016.pdf

Wasilewski Piotr Radny Rady Miejskiej w Goldapi za 2016 rok

/files/files/P_Wasilewski_2016.pdf

Wawrzyn Józef Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/J_Wawrzyn_2016.pdf

Wójtowicz Stanisław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/S_Wojtowicz_2016.pdf

Wrzosek Ryszard Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok

/files/files/R_Wrzosek_2016.pdf

Burmistrz:

Luto Tomasz Burmistrz Gołdapi za 2016 r

/files/files/T_Luto_2016.pdf

Zastępca Burmistrza Gołdapi

Jacek Antoni Morzy za 2016 r.

/files/files/jacekmorzy%20.pdf

Sekretarz Gminy Gołdap:

Anna Rawinis Sekretarz Gminy za 2016 r.

/files/files/A_Rawinis_2016.pdf

Skarbnik Gminy Gołdap:

Joanna Łabanowska Skarbnik Gminy za 2016 r.

/files/files/J_Labanowska_2016.pdf

Kierownik Wydziału USC

Grażyna Rojek za 2016r.

/files/files/Grazyna%20Rojek.pdf

p.o.Kierownik Wydziału GPO

Beata Kołakowska za 2016r.

/files/files/Beata%20Ko%C5%82akowska.pdf\

Kierownik Wydziału WA

Agnieszka Danuta Iwanowska za 2016r.

/files/files/Agnieszka%20Iwanowska%20.pdf

korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016

/files/files/AgnieszkaIwanowska.pdf

Kierownik Wydziału Oświaty Rozwoju i Promocji

Ewa Bogdanowicz-Kordiak wg stanu na 27.07.2017r.

/files/files/1977_001.pdf

Inspektor ds. zobowiązań podatkowych w Wydziale FB

Żaneta Przyborowska za 2016r.

/files/files/przyborowska%20%C5%BCaneta.pdf

Inspektor ds. wymiaru zobowiązań podatkowy w Wydziale FB

Arkadiusz Judzewicz za 2016r.

/files/files/Arkadiusz%20Judzewicz.pdf

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi

Marta Jurgiełan za 2016r.

/files/files/jurgie%C5%82an%20marta.pdf

Z-ca Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi

Sebastian Norbert Krepsztul za 2016r.

/files/files/Sebastian%20Norbert%20Krepsztul.pdf

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi

Marcin Białous za 2016r.

/files/files/Marcin%20Bia%C5%82ous.pdf

Prezes Zarządu Administracji Domów Mieszkalnych w Gołdapi Spółka z o.o.

Aneta Kozioł za 2016r.

/files/files/Aneta%20Kozio%C5%82.pdf

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o.

Jarosław Wiktor Dzienis wg stanu na 27 stycznia 2017r.

/files/files/Jaros%C5%82aw%20Dzienis.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi

Beata Karpińska za 2016r.

/files/files/Beata%20Karpi%C5%84ska%20.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi

Stefan Adam Piech za 2016r.

/files/files/Stefan%20Piech%20.pdf

korekta oświadczenia majątjkowego za rok 2016

/files/files/Stefan%20Piech.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi

Leszek Retel za 2016r.

/files/files/Leszek%20Retel.pdf

korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016

/files/files/Leszek%20Retel%281%29.pdf

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi

Marzanna Marianna Wardziejewska za 2016r.

/files/files/Marzanna%20Marianna%20Wardziejewska.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli

Monika Bożena Wojtala- Taudul za 2016r.

/files/files/monikawojtala-taudul.pdf

korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016

/files/files/Monika%20Taudul.pdf

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im Noblistów Polskich w Gołdapi

Bożena Kalinowska za 2016r.

/files/files/Bo%C5%BCena%20Kalinowska.pdf

Dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie

Irena Łobacz za 2016r.

/files/files/Irena%20%C5%81obacz.pdf

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi

Halina Wojtanis za 2016r.

/files/files/Halina%20Wojtanis.pdf

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Iwona Wasilewska za 2016r.

/files/files/iwona%20wasilewska.pdf

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Emilia Mor-Górska za 2016r.

/files/files/Emilia%20Mor-G%C3%B3rska.pdf

Kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Elżbieta Katarzyna Świętoń za 2016r.

/files/files/El%C5%BCbieta%20Katarzyna%20%C5%9Awi%C4%99to%C5%84.pdf

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi

Wojciech Cemel wg stanu na 1 stycznia 2017r.

/files/files/cemel%20wojciech.pdf

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi

Mariusz Kowalczuk wg stanu na 25.07.2017r.

/files/files/1978_001.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 10-03-2017 9:21:26
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 26-10-2017 12:47:46