Godziny urzędowania

Poniedziałek - 8:00 - 16:00
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:15 - 15:15

Interesanci przyjmowani są przez Burmistrza Gołdapi w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 14:30 do 16:00

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub zachodzą inne ważne okoliczności, interesanci są przyjmowani w innym dniu roboczym.

Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 02-09-2015 14:33:43