Złożone w roku 2020

Zastępca Burmistrza Gołdapi

Jacek Antoni Morzy.pdf

Sekretarz Gminy Gołdap

Anna Rawinis.pdf

Skarbnik Gminy Gołdap

Joanna Magdalena Łabanowska.pdf

Kierownik Wydziału USC

Grażyna Teresa Rojek.pdf

p.o. Kierownika Wydziału GPO

Beata Kołakowska.pdf

Kierownik Wydziału OSS

Ewa Bogdanowicz-Kordjak.pdf

Agnieszka Augustynowicz - Specjalista - Architekt Miejski

Agnieszka Augustynowicz.pdf

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi

Marta Jurgiełan - oświadczenie końcowe.pdf

Mirosław Bobrowski.pdf

Mirosław Bobrowski - oświadczenie końcowe.pdf

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi

Marcin Białous.pdf

Prezes Zarządu Administracji Domów MIeszkalnych w Gołdapi Spóła z o.o.

Marcin Mariusz Misiewicz.pdf

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Jarosław Wiktor Dzienis.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Odziałami Integracyjnymi w Gołdapi

Sylwia Izabela Ostrowska.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

Anna Budzińska.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi

Leszek Retel.pdf

p. o. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi

Jolanta Lipińska.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli

Monika Bożena Wojtala-Taudul.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

Bożena Kalinowska.pdf

Dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie

Irena.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłońskich

Edyta Izbicka.pdf

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi

Halina Wojtanis - oświadczenie pierwsze.pdf

Halina Wojtanis.pdf

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Iwona Wasilewska.pdf

Iwona Wasilewska - oświadczenie końcowe.pdf

Edyta Truszczyńska, Laszkowska - oświadczenie pierwsze.pdf

Edyta Truszczyńska, Laszkowska.pdf

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Emilia Mor-Gorska.pdf

Kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Elżbieta Katarzyna Świętoń.pdf

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi

Mariusz Kowalczuk.pdf

Referent ds. wymiaru zobowiązań podatkowych

Natalia Poplawska - oświadczenie pierwsze.pdf

Samodzielny referent ds. wymiaru zobowiązań podatkowych

Malgorzata Golubek - oświadczenie pierwsze.pdf

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 29-06-2020 11:39:18
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 06-07-2020 6:20:53