Biblioteka Publiczna

WERSJA ARCHIWALNA STRONY PODMIOTOWEJ
 BIBLIOTEKI PUBLICZNA W GOŁDAPI

AKTUALNA STRONA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM
http://www.bpgoldap.naszbip.pl

Dyrektor: Halina Wojtanis
Adres: 19-500 Gołdap, ul. Partyzantów 31
Tel. +48 87 615 03 65
Fax +48 87 615 03 61
E-mail: bpgoldap@bpgoldap.pl
Strona WWW: http://www.bpgoldap.pl
Strona BIP: http://www.bpgoldap.naszbip.pl

Koncepcja programowa Bibiloteki Publicznej.

Autor: Paweł Biblioteka Publiczna
Data utworzenia: 27-05-2016 14:52:44
Autor edycji: Michał Jurewicz
Data edycji: 21-09-2020 11:39:34