Zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Urząd Miejski w Gołdapi podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu j.s.t., w tym kwotę deficytu lub nadwyżki
Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-08-2015 20:59:51
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 01-09-2015 11:12:09