Nadwyżka / Deficyt

NDS.pdf (176.78 Kb)
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 07-09-2009 23:33:31