Uchwała w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego przedstawionych w Uchwale Nr XL/239/2006 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 16 grudnia 2006r. w sprawie budżetu na rok 2006.

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Olsztynie

UchwalaRIO.doc (17.00 Kb)

Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 07-09-2009 23:33:31