Uchwała Nr LXIII/404/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób w wieku 65+ w Gminie Gołdap w latach

 

/files/files/UCHWALA_LXIII_404_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 22-08-2018 9:12:55