Program współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

Program współracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

files/fck/278/Program_wspolpracy_na_2015_rok_.pdf

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 30-12-2014 12:18:18
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 30-12-2014 12:18:18