Wykaz ofert złożonych w konkursach.

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem nr 43/XII/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 grudnia 2014r.

files/fck/278/Wykaz_ofert_do_konkursu_43_.pdf

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem nr 44/XII/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 grudnia 2014r.

files/fck/278/Wykaz_ofert_do_konkursow_44_.pdf

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem nr 45/XII/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 grudnia 2014r.

files/fck/278/Wykaz_ofert_do_konkursu_45_.pdf

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 27-01-2015 14:49:31
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 27-01-2015 14:49:31