Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2014.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014.

files/fck/278/Raport_wspolpraca_Gmina_NGO_za_2014.pdf

files/fck/278/Tabela_nr_1_do_raportu_.pdf

files/fck/278/Tabela_nr_2_do_raportu_.pdf

files/fck/278/Tabela_nr_3_do_raportu_.pdf

files/fck/278/Tabela_nr_4_do_raportu_.pdf

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 20-03-2015 13:43:35
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 20-03-2015 13:43:35