GPO.6722.2.1.2019 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Gołdap

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 07-10-2019 12:51:40