GPO.6733.14.3.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 14/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV #XRUHAKXS 1x120 przewidzianej do realizacji w obrębie ewidencyjnym 007 Główka.

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 25-10-2019 8:40:37
Autor edycji: Agnieszka Augustynowicz
Data edycji: 25-10-2019 8:42:36