Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2004r.

Deficyt.xls (16.00 Kb)
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 07-09-2009 23:33:30