Zarządzenie Nr 298/VIII/2015 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Treść Zarządzenia Nr 298/VIII/2015 :

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20298_VIII_2015%281%29.pdf

Załączniki do Zarządzenia Nr 298/VIII/2015:

Załącznik Nr 1 :

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%20Nr%20298_VIII_2015.pdf

Załącznik Nr 2:

/files/files/%28Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%202%20do%20Zarz%C4%85dzenia%20298_VIII_2015.pdf%29.pdf

Załącznik Nr 3 :

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%203%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%20298_VIII_2015.pdf

Załączniki od 4 - 11:

/files/files/Za%C5%82%C4%85czniki%20od%204%20-%2011%20do%20Zarz%C4%85dzenia%20298_VIII_2015.pdf

Załączniki od 12-15:

/files/files/Za%C5%82%C4%85czniki%20od%2012-15%20do%20Zarz%C4%85dzenia%20Nr%20298_VIII_2015.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 27-08-2015 15:00:29