Zarządzenie Nr 456/I/2016 z dnia 07 stycznia 2016 roku w/s powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 07-01-2016 14:50:16