Zarządzenie NR 378/X/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przekazania do korzystania mienia komunalnego Gminy Gołdap sołectwu Bałupiany

Autor: Magda Zymkowska
Data utworzenia: 21-10-2019 10:52:52