Zarządzenie nr 419/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłońskich

Autor: Agnieszka Wojtala
Data utworzenia: 05-12-2019 15:52:37