Zarządzenie Nr 472/I/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 4 stycznia 2020 r w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie gminy Gołdap

Autor: Krzysztof Kalinowski
Data utworzenia: 18-02-2020 12:55:39