Zarządzenie nr 818/XI/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 2 listopada 2020r.w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gołdapi

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 02-11-2020 15:40:40