Uchwała Nr 12/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie odwołania członka ze składu obwodowej komisji wyborczej

files/fck/21/Uchwala12-MKW.jpg

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-11-2014 14:37:05
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 14-11-2014 14:37:05