Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1223/39, położonej w Gołdapi przy ul. Konstytucji 3 Maja

Lokalizacja nieruchomości na mapie

Lista załączników do przetargu

  1. Ogłoszenie o II przetargu - dz. nr 1223_39 ul. Konstytucji 3 Maja.pdf
  2. Ogłoszenie o II przetargu - dz. nr 1223_39_ul. Konstytucji 3 Maja.doc
  3. Klauzula informacyjna.doc
Status przetargu:nowy
Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 10-08-2021 12:28:02