Skład osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu w dniu 13 października 2015r.

/files/files/sk%C5%82ady%20osobowe%20komisji%20po%20ukonstytuowaniu.odt

Autor: Iwona Urban
Data utworzenia: 14-10-2015 11:17:41