POSTANOWIENIE NR 539/2019 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 12 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w gminie Gołdap

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 12-10-2019 11:17:28