VII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 25.03.2019r.

 

PORZĄDEK SESJI

/files/files/PORZADEK_SESJI_VII.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019-2032

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_1.pdf

/files/files/Za%C5%82acznik_Nr_2.pdf

/files/files/Uzasadnienie.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y%281%29.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_1%281%29.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_3.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_4.pdf

/files/files/Uzasadnienie%281%29.pdf

3) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_VII_3.pdf

4) ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_VII_4.pdf

5) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2019 r.

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_VII_5.pdf

6) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołdap oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_VII_6.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 18-03-2019 15:30:56