Zarządzenie Nr 13/XII/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Osiedla Nr 1.

Autor: Anita Germaniuk
Data utworzenia: 14-12-2018 15:10:29
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 20-11-2019 16:08:41