Zarządzenie Nr 15/XII/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Osiedla Nr 3.

Autor: Anita Germaniuk
Data utworzenia: 14-12-2018 15:15:31
Autor edycji: Anita Germaniuk
Data edycji: 14-12-2018 15:16:31