Zarządzenie Nr 85/I/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Gołdap

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 31-01-2019 9:54:27
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 20-11-2019 16:05:24