Raport z przebiegu konsultacji społecznych, których celem było zebranie założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad rzeką Gołdapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 23-08-2021 15:18:02