Zarządzenie Dyrektora OPS w Gołdapi w sprawie ustalenia dnia wolnego

Zarządzenie Nr 1/IV/2014

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

z dnia 18 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 z poźn. zm.) w związku z art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2013r., poz. 645) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zamian za dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, który przypada w innym dniu niż niedziela, tj. 3 maja 2014r. (sobota) wyznaczam dzień 2 maja 2014r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska

 

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 18-04-2014 12:16:16
Autor edycji: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data edycji: 18-04-2014 12:23:41