Zarządzenie Nr 3/IV/2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

files/fck/289/file/Zarzadzenie_regulamin_pracy-_24_04_2015.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 30-04-2015 13:49:35
Autor edycji: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data edycji: 30-04-2015 13:49:35