Zarządzenie Nr 1/V/2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 4 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia nowego podziału na rejony opiekuńcze

files/fck/289/file/Zarzadzenie_Nr_1V2015.pdf

files/fck/289/file/Zalacznik_nr_1.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 05-05-2015 15:03:37
Autor edycji: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data edycji: 05-05-2015 15:03:37