Zarządzenie Nr 2/V/2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 12 maja 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

files/fck/289/file/Zarzadzenie_asystent.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 12-05-2015 9:52:08
Autor edycji: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data edycji: 12-05-2015 9:52:08