Zarządzenie Nr 1/VIII/2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20instrukcja%20kancelaryjna.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 07-09-2015 9:23:10
Autor edycji: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data edycji: 07-09-2015 10:09:43