INFORMACJA Burmistrza Gołdapi o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonymi na dzień 24 września 2017 r.

 

Gołdap, 1 września 2017 r.

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

Burmistrz Gołdapi

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami uzupełniającymi

do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonymi na dzień 24 września 2017 r.


 

Spis wyborców jest udostępniany

do wglądu w dniach


od 01.09.2017 r. do 20.09. 2017r.

w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi

pokój nr 19; I piętro Urzędu.

Dodatkowe informacje dostępne są pod

nr telefonu 87/615 60 36

 

Burmistrz Gołdapi

/-/ Tomasz Luto

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 01-09-2017 14:20:50
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 01-09-2017 14:22:01