OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI z dnia 11 stycznia 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łobody na kadencję 2018-2023

 

Burmistrz Gołdapi zawiadamia o zwołaniu w dniu 25 stycznia 2019 roku o godz. 1700 zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łobody na kadencję 2018-2023. Zebranie odbędzie się u Sołtysa w Grygieliszkach.

/files/files/OBWIESZCZENIE_LOBODY.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-01-2019 12:40:11