OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI z dnia 15 marca 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Babki na kadencję 2018-2023

 

Burmistrz Gołdapi zawiadamia o zwołaniu w dniu 26 marca 2019 roku o godz. 1700 zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej na kadencję 2018-2023. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Żelazkach.

/files/files/OBWIESZCZENIE_BABKI_UZUPELNIAJACE%281%29.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 19-03-2019 8:33:52