Zarządzenie Nr 1092_XI_2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032

Treść Zarządzenia:

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%201092_XI_2017.pdf

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%20Nr%201092_XI_2017.pdf

Załącznik Nr 1 Do Załącznika Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1092_XI_2017:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20Do%20Za%C5%82%C4%85cznika%20Nr%201%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%20Nr%201092_XI_2017.pdf

Załącznik Nr 2 Do Załącznika Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1092_XI_2017:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%202%20Do%20Za%C5%82%C4%85cznika%20Nr%201%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%20Nr%201092_XI_2017.pdf

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 1092_XI_2017:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%202%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%20Nr%201092_XI_2017.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 27-12-2017 8:18:15
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 27-12-2017 8:21:33