Uchwała Nr XXX/244/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

 

/files/files/XXX_244_2020.pdf

/files/files/program%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%282%29.doc

/files/files/uzasadnienie%20XXX_244_2020.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE PN.4131.520.2020

/files/files/ROZSTRZYGNI%C4%98CIE%20NADZORCZE%20PN.4131.520.2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 01-12-2020 9:22:51
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 11-01-2021 10:33:48