Uchwała Nr XLV/295/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2017-2032

 

/files/files/Uchwala_XLV_295_2017.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 10-10-2017 7:25:40