Uchwała Nr XLVIX/324/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi w ośmioletnią SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

 

/files/files/324.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-12-2017 10:56:03