Uchwała Nr L/334/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

 

/files/files/334.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 15-01-2018 10:22:54