Uchwała Nr L/335/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej w Gołdapi

 

/files/files/335.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 15-01-2018 10:25:06