Uchwała Nr L/330/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018-2032

 

/files/files/330.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 15-01-2018 16:14:21