Uchwała Nr LIII/355/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018"

 

/files/files/Uchwala_Nr_LIII_355_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 05-03-2018 15:22:41